5x Petrol Attendants

Kern doel van die pos:

Lewer dienste aan OVK kliënte deur die uitvoer van vulstasie take.

Vereistes:

 • Graad 11;
 • 6 maande ondervinding as petrojoggie.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Luister vermoëns;
 • Goeie menseverhoudinge kan handhaaf (Werk met diverse mens. In gevalle waar kliënt kaarte “decline” – weet hoe om die situasie te hanteer met die kliënt).

Verantwoordelikhede:

 • Verrig funksionele take (soos gooi van brandstof, kyk na olie ens.) ;
 • Skoonmaak van perseel en pompe;
 • Byhou van administrasie.

Main purpose of the position:

Provide services to OVK customers by performing filling station tasks.

Requirements:

 • Grade 11;
 • 6 months experience as a petrol attanded;

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Listening skills;
 • Can maintain good human relations (Work with diverse people. In cases where client cards “decline” – know how to handle the situation with the client).

Responsibilities:

 • Perform functional tasks (such as pouring fuel, checking oil etc.);
 • Cleaning of premises and pumps;
 • Keeping up with administration.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *